Διάφορα

Ο αγώνας της Κυριακής είναι απόστασης 29χλμ για τις μεγάλες κατηγορίες και 22 χλμ για τις μικρές (Γυναικών, Νεάνιδων και Παίδων).
Στα 30χλμ θα γίνουν 4 στροφές και στα 22χλμ 3 στροφές.
Η κάθε στροφή είναι περίπου 6.8χλμ και θα υπάρξει ένα starting loop 2 χιλιομέτρων.